VADSTENA

Praktisk förändringsledning för Svenska kyrkan

Sensus utbildning i praktisk förändringsledning för Svenska kyrkan ger dig teorier och verktyg att leda verksamhetsutveckling utifrån en teologisk förståelse av församlingen/pastoratet och dess uppdrag. Under utbildningen arbetar deltagarna med den egna församlingens/pastoratets riktning, mål och utformning.

Startdatum

16 oktober 2023

Veckodagar

Måndag, Tisdag

Tid

Kl 10:00 - 17:00

Omfattning

7 tillfällen, 56 studietimmar

Plats

Vadstena Folkhögskola

Lasarettsgatan 9 59232 VADSTENA

Pris

26500 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Svenska kyrkan befinner sig åter i en tid av förändring och kyrkans ledarskap behöver följa med. Utbildningen är framtagen i samarbete med företrädare från Svenska Kyrkan som har identifierat ett behov av att förankra verksamhetsutveckling utifrån en teologisk syn på församlingen och dess uppdrag. I motsats till andra sammanhang är organisationen själv – kyrkan – en del av verksamhetens syfte och all verksamhet förhåller sig till den övriga verksamheten, inte minst gudstjänstlivet.

Kyrklig verksamhetsutveckling behöver därför vara förankrad i en teologisk vision av församlingen och dess uppdrag. Patrik Hagman, docent i politisk teologi, som har varit med och tagit fram utbildningen menar att det i dagens samhälle finns ett ökat intresse för kristen tro och en längtan efter fördjupning och vägledning. Detta utmanar på många sätt de arbetssätt som Svenska kyrkan har förlitat sig på under de senaste decennierna.

Svenska kyrkan behöver hitta nya arbetssätt för att kunna möta dagens behov och skapa miljöer där människor kan få fördjupning och vägledning, menar Patrik Hagman. Detta måste ske så att Svenska kyrkan även i fortsättningen kan vara den breda och ansvarstagande samhällsaktör som har blivit dess signum.

Mål

Deltagarna kommer efter avslutad utbildning ha teorier och verktyg för utvecklingsarbete i Svenska kyrkan utifrån en teologisk förståelse av kyrkan och den lokala församlingen.

Målgrupp

Utbildning riktar sig till präster och andra kyrkliga ledare med god teologisk grund som vill utveckla sin förmåga att leda förändringsarbete i kyrkan. 

Innehåll och upplägg

En hållbar verksamhetsutveckling sker genom dialog och process vilket skapar en transparens och förankring. Utbildningens innehåll utgår från de fyra bärande delarna i verksamhetsutveckling:

  • Processen med delande, tid och aktivitet
  • Ledarskapet som bygger på lärande och närvaro
  • Mål som anger riktning och blir viktiga avstämningspunkter
  • Förändring som kan bli möjlig

Omfattning

Utbildningen omfattar 56 studietimmar och består av tre internat samt en digitalträff i Zoom. Därtill ingår litteraturstudier och övningsuppgifter.

Kursdagar 16-17 oktober (internat, Vadstena folkhögskola), 4 december (Stockholm eller Zoom), 22-23 januari (internat, Linköping), 15-16 april (internat, Stiftsgården Vårdnäs) 

Kursavgift

26.500 kr. Kostnader för litteratur och internat tillkommer.

För ytterligare information och anmälan kontakta:

Maria Ljung, maria.ljung@sensus.se, 0470-70 73 02 

vaxjostift

 

Arrangemangsnummer: 600941

Ledare

Maria Åkerström

Katarina Byström

Patrik Hagman

Kontaktperson