BROKIND

Praktisk förändringsledning för Svenska kyrkan

Sensus utbildning i praktisk förändringsledning för Svenska kyrkan ger dig teorier och verktyg att leda verksamhetsutveckling utifrån en teologisk förståelse av församlingen/pastoratet och dess uppdrag. Under utbildningen arbetar deltagarna med den egna församlingens/pastoratets riktning, mål och utformning.

Startdatum

30 september 2024

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 10:00 - 17:00

Omfattning

7 tillfällen, 56 studietimmar

Plats

Vårdnäs stiftsgård

Vårdnäs 1 59045 BROKIND

Pris

26500 kr

Svenska kyrkan befinner sig åter i en tid av förändring och kyrkans ledarskap behöver följa med. Utbildningen är framtagen i samarbete med företrädare från Svenska Kyrkan som har identifierat ett behov av att förankra verksamhetsutveckling utifrån en teologisk syn på församlingen och dess uppdrag. I motsats till andra sammanhang är organisationen själv – kyrkan – en del av verksamhetens syfte och all verksamhet förhåller sig till den övriga verksamheten, inte minst gudstjänstlivet.

Kyrklig verksamhetsutveckling behöver därför vara förankrad i en teologisk vision av församlingen och dess uppdrag. Patrik Hagman, docent i politisk teologi, som har varit med och tagit fram utbildningen menar att det i dagens samhälle finns ett ökat intresse för kristen tro och en längtan efter fördjupning och vägledning. Detta utmanar på många sätt de arbetssätt som Svenska kyrkan har förlitat sig på under de senaste decennierna.

Svenska kyrkan behöver hitta nya arbetssätt för att kunna möta dagens behov och skapa miljöer där människor kan få fördjupning och vägledning, menar Patrik Hagman. Detta måste ske så att Svenska kyrkan även i fortsättningen kan vara den breda och ansvarstagande samhällsaktör som har blivit dess signum.

Mål

Deltagarna kommer efter avslutad utbildning ha teorier och verktyg för utvecklingsarbete i Svenska kyrkan utifrån en teologisk förståelse av kyrkan och den lokala församlingen.

Målgrupp

Utbildning riktar sig till präster och andra kyrkliga ledare med god teologisk grund som vill utveckla sin förmåga att leda förändringsarbete i kyrkan. 

Innehåll och upplägg

En hållbar verksamhetsutveckling sker genom dialog och process vilket skapar en transparens och förankring. Utbildningens innehåll utgår från de fyra bärande delarna i verksamhetsutveckling:

  • Processen med delande, tid och aktivitet
  • Ledarskapet som bygger på lärande och närvaro
  • Mål som anger riktning och blir viktiga avstämningspunkter
  • Förändring som kan bli möjlig

Omfattning

Utbildningen omfattar 56 studietimmar (7 träffar). Det tillkommer tid för litteraturstudier och arbete med ett case som är en verksamhetsutveckling/förändring som deltagaren vill skapa i sitt lokala sammanhang.

Kursdagar 30 september -1 oktober (internat, Stiftsgården Vårdnäs), 2 december (Linköping), 27-28 januari (internat, Linköping), 7-8 april (internat, Stiftsgården Vårdnäs) 

Kursavgift

26.500 kr. Kostnader för litteratur, boende och gemensamma måltider tillkommer.

Sista dag för anmälan:
4 september

För ytterligare information kontakta:

Maria Ljung, maria.ljung@sensus.se, 0470-70 73 02 

 

 

Arrangemangsid: 1572984

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Ledare

Katarina Byström

Patrik Hagman

Maria Åkerström

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter