Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

UMEÅ

Intresseanmälan: Passion för livet

En utbildningsdag för dig som vill ha ny inspiration till ditt arbete med seniorer

Startdatum

Se beskrivning

Veckodagar

Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Plats

Se beskrivning

Pris

Kostnadsfritt

Sensus erbjuder en gratis utbildningsdag för dig som redan leder eller vill leda samtalsgrupper för seniorer och vill bekanta dig med konceptet ”Passion för livet”. Under dagen går vi igenom materialet så att du som ledare har ökad kunskap om konceptet och får goda förutsättningar för att förmedla och leda en grupp genom det.

VAD ÄR PASSION FÖR LIVET?
Passion för livet är ett samtalsmaterial spritt i flera olika europeiska länder och utgår från WHO:Ss definition av hälsa för äldre:
* Social gemenskap                 
* Delaktighet; det meningsfulla i att känna sig behövd
* Fysisk aktivitet                        
* Bra och hållbara matvanor

Målet är att deltagare i en Passion för livet-grupp ska uppleva att de har större möjlighet att ta makten över sin vardag och få  verktyg att vara medskapare till ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt för sig själv, i sällskap med andra. Den samtalsmodell som används är regelbundna träffar som benämns som ’Samtalscaféer’ där man med hjälp av olika teman och ett sk. livshjul medvetandegör vad man vill förändra och hur man själv kan göra för att åstadkomma en positiv förändring. En viktig del i processen är också det gemensamma reflekterandet - och fika! 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH ANMÄLAN
Upplägget är heldag 09:00 -16:00 med paus för egen lunch. (Fika ingår dock.) Den är öppen för både anställda och ideella och inga förkunskaper krävs. Anmäl ditt intresse här, så hör vi av oss, när vi planerar in fler utbildningstillfällen.


KOSTNAD 
Ledarutbildningen är gratis. Däremot förutsätts att den efter genomförd utbildning vill starta en grupp i Passion för livet väljer att göra det i samverkan med och rapportera närvaro till Sensus. Mer info om hur du går till väga får du under dagen.

UTBILDARE
 
BrittInger Ärlebro, utbildad handledare sedan 2014

Arrangemangsid: 1583152

Kontor