KRISTIANSTAD

Partnerskap, komplexitet och Agenda 2030

Sensus bjuder i samarbete med Kristianstad kommun in till tre workshops under hösten. Tillsammans kommer vi utforska nya arbetssätt för att möta komplexa samhällsutmaningar kopplat till agenda 2030.

Datum

26 oktober 2020

Dag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 12:00

Lokal/rum

Rum 114

Pris

Kostnadsfritt

Workshopens syftar till att vi tillsammans ökar vår kunskap kring hållbar samhällsutveckling och komplexa samhällsutmaningar. Under träff nummer två kommer vi undersöka kraften av samverkan och konkreta metoder att fördjupa denna. Träff nummer 3 kommer vi att titta vidare på konkreta verktyg för att bygga handlingsplaner för att ta oss framåt i samverkan med andra organisationer och sektorer.

*Träff 1: 26 oktober

*Träff 2: 5 november

*Träff 3: 16 november

Innehåll:

Workshop 1 – Partnerskap, komplexitet och Agenda 2030

Workshopen presenterar hur dagens samhällsutmaningar och Agenda 2030 målen är komplexa, sammankopplade och beroende av varandra och därför kräver långsiktiga lösningar. Utmaningarna kräver att vi ställer om från reaktiv problemlösning, inom flertalet frågor, och istället börjar utforska andra arbetssätt i samarbete, över organisations och sektorsgränser.

Workshop 2 – Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället? Del I

Workshopen presenterar en arbetsmetod som kallas ”Shared Work” /”Delat Arbete” utvecklad av The Outside (www.findtheoutside.com). Metoden kan ses som kompass för arbetet med samverkansprocesser sker över sektors- och organisationsgränser.

Workshop 3 – Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället? Del II

Vilka pusselbitar behöver vi för att skapa en gemensamma inriktning? Workshopen presenterar hur vi kan använder Caordic Stepping Stones, utvecklat av Chris Corrigan, som en karta i samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser.

Arrangemangsnummer: 207594

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.