Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Att arbeta praktiskt, förebyggande och främjande - för ett hållbart arbetsliv.

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Se beskrivning

Tid

Se beskrivning

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Hur kan vi minska steget från teori till praktiskt arbete på arbetsplatsen, när det gäller de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna? Och hur vill vi arbeta i vår verksamhet?
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, OSA, har nu ungefär 7 år på nacken och många arbetsplatser har kommit långt i sitt arbete med att förebygga ohälsa på grund av kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning och faktorer som hör samman med arbetstidens förläggning.
Men det finns en del utmaningar i det här arbetet, det kan handla om olika upplevelser av arbetsbelastning, olika syn på bemötande, eller olika behov vad gäller att förlägga sin arbetstid.

Utbildningsdagens innehåll: 

Inledning
Forskning och bakgrund – varför föreskrifter?
Arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger ihop 
7 år med OSA – vad har vi lärt oss, allmänt och internt i vår verksamhet?

Systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA- hur kan vi förstå och arbeta?

·         Ansvar, roller och samverkan – arbetsgivaren, arbetstagaren och skyddsombudet

Tre delar i föreskrifterna – om begrepp, definitioner, orsak och verkan

·         Arbetsbelastning
·         Arbetstidens förläggning
·         Kränkande särbehandling

Förebygga, främja och hantera

·         Strukturella och individuella åtgärder
·         Verktyg i arbetet med OSA frågorna- om att skapa delaktighet och aktivitet genom dialog, fokusgrupper, checklistor med mera
·         Riktlinjer och rutiner - nationella och lokala

 En interaktiv utbildningsdag där vi mixar teori med dialog och där vi reflekterar kring verkliga praktikfall. 

Vi skräddarsyr gärna utbildningen efter era behov. Kontakta oss för förslag på innehåll, omfattning samt pris.

 

 

Arrangemangsnummer: 606187

Ledare

Anitha Kiianlinna

Kontaktperson