Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Nationell fördjupningsdag för församlingspedagoger -hela Sveriges mötesplats!

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 15:15

Omfattning

1 tillfälle, 7 studietimmar

Plats

Digitalt

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Den 1 februari 2024 kl 9.00-15.15 inbjuder Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan, tillsammans med Linköpings stift, till en digital fördjupningsdag för församlingspedagoger. Tanken är att den här mötesplatsen ska återkomma årligen, med olika stift som värd tillsammans med Yrkesföreningen. 

Syftet är att skapa reflektion kring och förståelse för den viktiga roll församlingspedagogiken och församlingspedagogen som kunskapsbärare har för kyrkan. Målet är att gemensamt fördjupas i den församlingspedagogiska yrkeskompetensen och att inspirera till fortsatt fördjupning i uppdraget 

Program: Linköpings stift bidrar med det kyrkosynsarbete som numera ärkebiskop Martin Modéus arbetat fram tillsammans med stiftet utifrån frågorna; vad är det att vara kyrka i vår tid, på vår plats, här och nu? Hur kan kallelsen till delaktighet bli ett svar för en kyrka med blick för levande församlingar. Livslångt lärande, delaktighet och ungas plats kommer att tas upp och nya biskopen i Linköpings stift Marika Markovits medverkar på temat lärande och undervisning 

Vi kommer att möta församlingspedagoger som har uppgifter i församling, stift och kyrkomöte genom en motion som lagts till kyrkomötet ang. antagning och legitimering. Vi kommer att möta utbildningsansvariga på SKUI (Svenska kyrkans utbildningsinstitut) och prata om relationen mellan roll och utbildningsinnehåll. 

Medverkande:

Linda Sjöö, Församlingspedagog, kyrkomötesledamot

Karin Janfalk, Stiftspedagog Göteborgs stift

Therese Edlund, Församlingspedagog och församlingsledare Tegs församling

Ella-Britt Eriksson, SKUI, chef Pastoralteologisk utbildning Församlingspedagog

Kennneth Nordgren, rektor SKUI och Eva Andersson, lärare SKUI

 

För Linköpings stift:

Helen Kemi, Stiftspedagog

Malin Attervåg, Stiftskonsulent

Ida Borgqvist, Svenska kyrkans unga Linköpings stift

Biskop Marika Markovits, Linköpings stift

 

Arrangör och medarrangörer:

Yrkesföreningen för församlingspedagoger i Svenska kyrkan

Linköpings stift

Sensus Östra Götaland

Fackförbunden: KyrkA, Vision, Sveriges lärarförbund 

 

Målgrupp: Utbildade Församlingspedagoger

Kostnad: kostnadsfritt, endast medlemskap i Yrkesföreningen krävs.

Medlemsavgift 2024 betalas i januari: 100 kr swishas till 123 0811 331 eller betalas via bg 5851-3722 (namn och 2024 i kommentaren) 

Plats: Zoom, länk till dagen läggs i Teamsgrupp bildad för anmälda, här kommer även länkar till material för förberedelse för dagen.

Lunch:  Yrkesföreningen bjuder på lunch (genom lunchkupong till alla deltagare)

 Sista anmälningsdag: 12 januari

 

Arrangemangsid: 1569999

Ledare

Helen Kemi

Malin Attervåg

Moa Arnberg Håkansson

Kontor