Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

LULEÅ

Mental Health First Aid (MHFA) - Första hjälpen till psykisk hälsa - inriktning ungdom

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodagar

Torsdag, Fredag

Tid

Kl 8:00 - 17:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Luleå StiftSkeppet

Stationsgatan 40 97232 LULEÅ

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

I mötet med ungdomar, kan vi vara trygga vuxna. Vi får skapa en god samtalsmiljö där ungas tankar och oro får utrymme. Kursen riktar sig till ideella och anställda som i sitt uppdrag möter unga människor, i åldern 12–20 år.

Kursplan:
Efter genomgången kurs ska deltagaren:
- Ha fördjupad kunskap om ungas psykiska hälsa generellt.
- Utifrån vetenskaplig evidens, kunna möta negativa attityder, rädslor och tabun omkring psykisk ohälsa.
- Utifrån en säkerställd manual, kunna bemöta och stötta unga med psykisk ohälsa.

Kursomfattning:
Kursen omfattar två dagar.
Dag 1 kl 08.30-17.00 samt dag 2 kl 08.30-16.00 gäller för alla tillfällen.
Kursen innehåller föreläsning, samtalsträning, filmer och gruppövningar.
Självstudier förutsätts efter avslutad kurs. Diplomering görs av Karolinska Institutet.

Målgrupp:
Ideella och anställda som möter unga människor i sitt uppdrag.

Datum:
29 feb –1 mars

Fler tillfällen 2024
HAPARANDA 26–27 feb (anmälan: Mental Health First Aid (MHFA) - Första hjälpen till psykisk hälsa - inriktning ungdom | Sensus)
SKELLEFTEÅ 9–10 sep  (anmälan öppnar senare)

Kostnad:
500 kr/ deltagare, kurslitteratur samt lunch och fika ingår.
Denna kurs är subventionerad av Luleå stift.

Medverkande:
Satu Brännström, stiftsdiakon, Luleå stift
Instruktör MHFA, MENTAL HEALTH FIRST AID

Annalena Norrman, stiftsdiakon, Luleå stift
Instruktör MHFA, MENTAL HEALTH FIRST AID

Anmälan senast 9 februari.
Anmälan är bindande. Antal vid varje kurstillfälle är 10 - 18 deltagare.

Vid frågor kontakta:
Satu Brännström, stiftsdiakon
0920-26 47 45, satu.brannstrom@svenskakyrkan.se

Annalena Norrman, stiftsdiakon
070-190 25 17, annalena.norrman@svenskakyrkan.se

Arrangemangsid: 1563836

Ledare

Satu Brännström

Annalena Norrman

Kontaktperson

Kontor