LULEÅ

Mental Health First Aid (MHFA) - Första hjälpen till psykisk hälsa - inriktning ungdom

Startdatum

29 februari 2024

Veckodagar

Torsdag, Fredag

Tid

Kl 8:00 - 17:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Luleå StiftSkeppet

Stationsgatan 40 97232 LULEÅ

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

I mötet med ungdomar, kan vi vara trygga vuxna. Vi får skapa en god samtalsmiljö där ungas tankar och oro får utrymme. Kursen riktar sig till ideella och anställda som i sitt uppdrag möter unga människor, i åldern 12–20 år.

Kursplan:
Efter genomgången kurs ska deltagaren:
- Ha fördjupad kunskap om ungas psykiska hälsa generellt.
- Utifrån vetenskaplig evidens, kunna möta negativa attityder, rädslor och tabun omkring psykisk ohälsa.
- Utifrån en säkerställd manual, kunna bemöta och stötta unga med psykisk ohälsa.

Kursomfattning:
Kursen omfattar två dagar.
Dag 1 kl 08.30-17.00 samt dag 2 kl 08.30-16.00 gäller för alla tillfällen.
Kursen innehåller föreläsning, samtalsträning, filmer och gruppövningar.
Självstudier förutsätts efter avslutad kurs. Diplomering görs av Karolinska Institutet.

Målgrupp:
Ideella och anställda som möter unga människor i sitt uppdrag.

Datum:
29 feb –1 mars

Fler tillfällen 2024
HAPARANDA 26–27 feb (anmälan: Mental Health First Aid (MHFA) - Första hjälpen till psykisk hälsa - inriktning ungdom | Sensus)
SKELLEFTEÅ 9–10 sep  (anmälan öppnar senare)

Kostnad:
500 kr/ deltagare, kurslitteratur samt lunch och fika ingår.
Denna kurs är subventionerad av Luleå stift.

Medverkande:
Satu Brännström, stiftsdiakon, Luleå stift
Instruktör MHFA, MENTAL HEALTH FIRST AID

Annalena Norrman, stiftsdiakon, Luleå stift
Instruktör MHFA, MENTAL HEALTH FIRST AID

Anmälan senast en månad innan startdatum.
Anmälan är bindande. Antal vid varje kurstillfälle är 10 - 18 deltagare.

Vid frågor kontakta:
Satu Brännström, stiftsdiakon
0920-26 47 45, satu.brannstrom@svenskakyrkan.se

Annalena Norrman, stiftsdiakon
070-190 25 17, annalena.norrman@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 105498

Ledare

Satu Brännström

Annalena Norrman

Kontaktperson

Kontor