UPPSALA

Livslevande filosofi – Introduktionskurs

Kursen ger genom samtal och reflektion en fördjupad förståelse av de existentiella frågornas roll för det goda livet. Den erbjuder också verktyg för ett fortsatt filosoferande i vardagen.

Startdatum

2 oktober 2024

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 19:00 - 21:00

Omfattning

6 tillfällen, 12 studietimmar

Plats

Sensus UppsalaBlåklockan

Drottninggatan 4 75310 UPPSALA

Pris

900 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Livslevande filosofi – Introduktionskurs

Vad är ett gott liv? Vi går genom livet och får sällan en chans att stanna upp och fundera tillsammans med andra kring meningen med alltihop.

I denna kurs presenterar vi Livslevande filosofi som ett sätt att reflektera tillsammans. Vi varvar samtal utifrån deltagarnas kunskaper och erfarenheter med lärarledda fördjupningar i klassiska filosofiska perspektiv på de existentiella frågorna. Vi undersöker teman såsom handling, medvetenhet, frihet och kärlek och hur dessa belyser frågan om det goda livet. Vi tar också in praktiska övningar som kroppscanning, filosofiska promenader och bildskapande och ser hur dessa metoder bidrar till det gemensamma utforskandet. 

Målet med Livslevande filosofi är inte att ge några svar på vad ett gott liv är. Istället så ställer vi de eviga frågorna på nytt och väver ihop historiska tankar med våra och deltagarnas egna reflektioner för att på så sätt tillsammans öppna upp för en större förståelse av livet. Vi tar därifrån reflektionen in i vardagen och lever ett mer medvetet filosofiskt – livslevande – liv.

Förkunskaper

Kursen kräver inga filosofiska förkunskaper.

Material

Deltagarna kommer erhålla ett kurskompendium skrivet av kursledarna. Ingen läsning är obligatorisk under kursen då fokus ligger på lärarledda introduktioner och samtal. Kompendiets syfte är att vara ett stöd mellan kurstillfällena för den som vill samt att underlätta det fortsatta filosoferandet efter kursen avslut. I kompendiet introduceras de filosofiska frågeställningarna på ett inbjudande sätt som passar både för nybörjaren och den som har lite mer förkunskap.

 

Arrangemangsid: 1594613

Ledare

Malin Jörnvi

Erik Jansson Boström

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter