Bild: Svenska kyrkan/Johanna Karlsson, Xtractor

ÖREBRO

Ledarintroduktion i Meningen med mig

Genom samtal och lekfulla och kreativa övningar som inkluderar hela kroppen utforskar gruppen tolv grundkänslor och tolv existentiella meningsteman.

Startdatum

23 augusti 2024

Veckodag

Fredag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 6 studietimmar

Plats

TegelbruketRosa

Lertagsgatan 2 70347 ÖREBRO

Pris

600 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Meningen med mig kan användas av alla som möter unga mellan cirka 13-19 år i trygga sammanhang. Hela materialet är fördelat på 13 träffar, som bygger på varandra.

Svenska kyrkan har tagit fram materialet Meningen med mig med förhoppningen att det ska bidra till att unga människor ska få verktyg för att hantera livets utmaningar.

Människors psykiska hälsa och välmående ökar när de kan uttrycka och reflektera över de egna känslorna och när de upplever mening och sammanhang i och med livet.

Materialet Meningen med mig syftar till att öka motståndskraften (resiliensen) och den grundläggande tryggheten hos unga, både i ungdomarna själva och i relation till varandra och deras omvärld. Det sker genom att stärka deras känsla av sammanhang och mening. 

Kostnad

600 kr, fika och lunch ingår

Sista anmälningsdatum 16 aug

Arrangemangsid: 1596638

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter