Distans

Kyrkorådet- arbetsgivare med arbetsmiljöansvar

Kyrkorådet ska, såsom arbetsgivare och efter budgetbeslut i fullmäktige, ta det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Hur kan man göra det på ett sätt så att man skapar ett kvalitativt arbetsmiljöarbete som är både förebyggande och hälsofrämjande?

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Se beskrivning

Tid

Se beskrivning

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Om vi vill att vår verksamhet ska kännetecknas av en säkerhetskultur, där vi systematiskt förebygger ohälsa och olycksfall samt främjar hälsa, så är det viktigt att alla i organisationen engagerar sig och har fokus på arbetsmiljöfrågor och säkerhet. En sådan kultur skapas inte enbart av rutiner och riktlinjer utan i lika hög grad av uppfattningar och beteenden.  Det är viktigt att säkerhetskulturen genomsyrar hela organisationen och att arbetsmiljöfrågorna prioriteras och hanteras på alla nivåer.  

I den här utbildningen fokuserar vi på hur man kan fullgöra arbetsmiljöansvaret utan att vara operativ och hur man kan skapa förutsättningar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten, genom att tillämpa ett tillitsbaserat ledarskap, skapa tydliga gränsdragningar och fördela arbetsmiljöuppgifter, föra dialog och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt.

Innehåll: 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete 

  • Forskning och tillämpning 
  • Aktuella arbetsmiljöfrågor allmänt och i vår verksamhet
  • Arbetsmiljöbegreppet 

Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet 

  • Arbetsgivaren har ansvaret för verksamheten och arbetsmiljön 
  • Vem är arbetsgivare? 
  • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Styrning och ledning 
  • Att ha arbetsmiljöansvar utan att vara operativ – skapa förutsättningar för systematiskt arbetsmiljöarbete 
  • Arbetstagarnas och skyddsombudens roll 
   

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  • Hur arbetar vi i vår verksamhet i dag? Styrkor och utvecklingspotential 
 

Under utbildningen varvas genomgångar med dialog och exempel 

Vi skräddarsyr gärna utbildningen efter era behov. Kontakta oss för förslag på innehåll, omfattning samt pris.

 

 

Arrangemangsid: 1590871

Ledare

Anitha Kiianlinna

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter