FÄRLÖV

Kurs: Hållbara måltider

Hållbara måltider är ett projekt inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet som undersökt hur måltider kan bli mer klimatsmarta.

Startdatum

20 maj 2024

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 18:00 - 20:45

Omfattning

3 tillfällen, 10 studietimmar

Plats

Färlövs församlingshem

Wrangels allé 61 29175 FÄRLÖV

Pris

100 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

I studiecirkeln kommer vi att prata om hur vi kan äta inom planetens gränser. Vi kommer att prata om begrepp som One Planet

I studiecirkeln kommer vi att prata om hur vi kan äta inom planetens gränser, begrepp som One Planet Plate, klimatavtryck, koldioxidekvivalenter men framför allt kommer vi dela med oss av goda recept på klimatsmart mat. De första två tillfällena kommer att ha fokus på samtal och information, medan det i tredje tillfället kommer det vara praktisk matlagning och provsmakning. (därav något mer tid sista gången till 21.45)

Oavsett tro eller icke tro är du välkommen till kursen. 
Medlemskap i svenska kyrkan behövs inte. 

En kursavgift på 100 kr för alla tre tillfällena.

Samarbete mellan Araslövs församling, Sensus och Naturskyddsföreningen

Anmälan till araslov.forsamling@svenskakyrkan.se senast 15 maj

Arrangemangsid: 1586535

Ledare

Sofie Lindqvist

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter