KALMAR

Kontraktsdag TEMA: Spa för själen - kyrkorummet som återhämtningens plats

Sista anmälan 15 augusti.

Startdatum

31 augusti 2024

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 14:00 - 15:45

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

Sensus KalmarKulturen

Skeppsbrogatan 47 39231 KALMAR

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Spa för själen – kyrkorummet som återhämtningens plats – Anna-Karin Tornegård, Brita Wangenheim.

Vi vill bjuda in dig att prova på metoden Spa för själen, för att se hur den kan bidra till er verksamhetsutveckling och stärka de ideella nätverken. 
Spa för själen är ett sätt för kyrkan att möta människors behov på nya sätt.

Syftet är att skapa utrymme för medveten närvaro och lugn gemenskap. Det är en form av ett mini-retreat med vilsam återhämtning i tystnad.
Metoden är neutral och kan användas i många sammanhang. 

Spa för själen grundades för 25 år sedan av Anna Maniez och har under åren tillämpats på många platser i Sverige, såväl i Svenska kyrkan som i Equmeniakyrkan och i sekulära sammanhang i arbetslivet, såsom på Sveriges Television och i olika kommuner.

Metoden är effektiv i relation till existentiell hälsa och lindrar människors psykiska ohälsa på ett sätt som kräver minimalt med resurser och utbildning.
Det är också ett utmärkt sätt att bygga nätverk bland ideella, eftersom metoden både är populär och lätt för alla att lära sig.
Det är lättare att förstå metodens starka potential när man får prova själv.

Vi vill därför bjuda in dig att själv testa.

Det bästa är om man är några stycken i en och samma församling som kan hålla Spa för själen tillsammans.
Såväl församlingsherdar som medarbetare, förtroendevalda och ideella.

Varmt välkomna!
Sensus lokaler. Ansvarig: Anna-Karin Tornegård

Arrangemangsid: 1591930

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter