STOCKHOLM

Ideellt Forum - Nästa steg

För 20:e året är det dags för Ideellt forums Idédag. En dag som riktar sig till dig som är ideell, förtroendevald och anställd medarbetare i Svenska kyrkan. En dag som blandar inspiration, erfarenheter, möten, insikter, utmaningar och möjligheter.

Startdatum

23 november 2024

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 10:00 - 18:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

Adolf Fredriks kyrkaAdolf Frediks kyrka Sveavägen

Sveavägen STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

I år kommer vi att hålla till i Stockholm, i Adolf Fredriks kyrka som ligger i centrala Stockholm.


Temat för årets Idédag är ”
Idealitet – nästa steg


Du kan delta på plats i Stockholm eller vara med digitalt. Du/ni kan också välja att ordna en egen ”hybrid-dag” i den lokala församlingen där ni följer delar av dagen digitalt och kombinerar den med egna lokala inslag.


Välkommen till en inspirerade dag kring vårt ideella engagemang!

Idédag 2024 Idealtiet - Nästa steg


Lördag 23 november
Adolf Fredriks kyrka


Program

09.00 Vi öppnar portarna genom att dela erfarenheter och berättelser

10.00
Arenor för ideellt engagemang i Svenska kyrkan
– nästa steg
Andreas Holmberg, biskop Stockholm stift

20 år med Ideellt forum
- från första steg till nästa steg

Samtal med personer varit med och bidragit reflekterar över dåtid, nutid och framtid 
Samtalsledare: Mia Åhs, Sensus Studieförbund

Ung och engagerad och sen då
- nästa steg

Maria Wingård, ordförande Ideellt forums

Clara Olsson, förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga

 

En kyrka där alla får bidra
- nästa steg

Högalids församling,

12.15 lunch och förflyttning

13.30 Spår av idealitet 
Releasefest för ”Spår av idealitet” - ett helt nytt koncept för församlingar som vill utveckla arbetet med det ideella engagemanget

14.30 Fika

15.15 Spår av idealitet 
Möjlighet att välja mellan olika inriktningar

1700

Mässa

 

 

Kostnad

På plats i Stockholm: 700 kronor inkl fika
350 kronor för ungdomar under 25 år.

 

Digital enskild medverkan: valfritt belopp, betalas via Swish: 0702789368

 

Digitalt lokalt evenemang i pastorat/församling:

Delta gärna digitalt som grupp, och betala utifrån er församlings möjligheter.
Vi ger detta som riktlinjer:

Grupp om 3 – 5 personer: 3 000 kr

Grupp om 6 – 10 personer: 5 000 kr

Grupp om 11 – 20 personer: 10 000 kr.


Har du frågor gällande betalning när du deltar som grupp kan du kontakta JanOlof Nordström på JanOlof.nordstrom@sensus.se eller 0706352467

 

Sista anmälningsdatum: 25 oktober

 

Maxantal: 300 deltagare på plats i Stockholm
När vi uppnått maximalt antal deltagare ställs du på kö.

 

Arrangemangsid: 1596686

Ledare

JanOlof Nordström

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter