Hopp -gemensam handling i en sårbar tid. Digital träff för interreligiösa praktiker

Välkommen till en träff för dig som arbetar lokalt över religiösa gränser inom diapraxis med exempelvis språkcaféer, ungdomsarbete, psykosocialt förebyggande arbete, nattvandringar. eller community organizing. Vi delar erfarenheter, metoder, utmaningar och strategier för att stärka vårt handlande tillsammans.

Datum

18 mars 2024

Dag

Måndag

Tid

Kl 13:00 - 16:00

Plats

DistansZoom

Pris

Kostnadsfritt

Preliminärt program - se uppdateringar på hemsidan: https://interreligiosaradet.se/hopp-gemensam-handling-i-en-sarbar-varld/

13.00                Välkommen, presentation av programmet.

13.15                Gemensamt föredrag:

IC Thinking- ett program för att rusta unga att hantera en komplex värld. Vi får veta mer om hur vi kan träna upp en flexibilitet där vi både är sanna mot våra egna värderingar och samtidigt öppna för andras genom en bättre självreglering, hantering av konflikter och kritiskt tänkande. Projektansvarig  Jan Ulf-Söderberg och unga från Fryshuset.

14-14.40          Valbar workshop 1.

PAUS

15-15.40          Valbar workshop 2.

15.40-16.00     Gemensam avslutning och framåtblickar.

Varmt välkommen med din anmälan senast 10 mars. Länk meddelas till de anmälda 18 mars på förmiddagen. 

Vid frågor, kontakta Maria Kjellsdotter Rydinger, maria.kjellsdotterrydinger@svenskakyrkan.se

Inbjudande organisationer är Islamic Relief, En värld av grannar, Sveriges Interreligiösa råd, i samarbete med Sensus

Arrangemangsid: 1580386

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter