Distans

Högkänslig på jobbet – strategier för ett hållbart arbetsliv

Sensus forum Arbetsliv är ett återkommande arrangemang som är öppet för alla som är intresserade av frågor som rör arbetslivet. Denna gång belyser vi högkänsligt personlighetsdrag (HSP) utifrån ett arbetslivsperspektiv.

Startdatum

23 maj 2024

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 10:00 - 12:00

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Omkring 20 procent av alla människor är så kallat högkänsliga, Highly Sensitive Person (HSP). Det innebär att man är mer sensitiv för yttre och inre stimuli, empatisk och bearbetar intryck och känslor på ett djupare plan är genomsnittet. När arbetslivet ställer krav på multitasking och snabba resultat får individer med HSP extra svårt att hantera den stress som detta medför på grund av ökad känsligheten för överstimulering. Samtidigt kan högkänsliga medarbetare bidra med värdefulla perspektiv på sin arbetsplats. Vad säger forskningen om HSP? Och hur kan arbetsgivare och kollegor uppmärksamma, stötta och ta tillvara högkänsliga arbetskamraters speciella förmågor?

Forumet leds av Alexandra Nagorka som jobbar med arbetslivsfrågor på Sensus. Alexandra är själv högkänslig och delar här med sig av sina erfarenheter.

Länk till webinariet mejlas dagen innan.

Arrangemangsid: 1589794

Ledare

Alexandra Nagorka

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter