Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

ÖRKELLJUNGA

Grundkurs i Godly Play - Kursen är inställd!

Godly Play är en metod för berättande av bibliska berättelser som i första hand vänder sig till barn i åldrarna fyra till tio år. Kursen är en 3-dagarskurs; 11-13 mars

Startdatum

11 mars 2024

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 19:00

Omfattning

3 tillfällen, 24 studietimmar

Plats

Missionsgården StrandhemSjökronas sal

Smålandsvägen 48 28635 ÖRKELLJUNGA

Pris

7000 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Innehåll och upplägg
Godly Play är en metod för att ge rum för barn att möta kristen tro och bibelns berättelser.            Utgångspunkten är att alla barn redan har en naturlig känsla av gudsnärvaro och metoden ger
barn språk för att kunna kommunicera och stärka sin andliga identitet.
Godly Play är ett sätt att berätta bibelns och kyrkans berättelser som följer en given mall, vilket gör att den är lätt att lära in och använda. Metoden har hämtat inspiration bland annat i Montessoripedagogiken och har en genomarbetad teologisk grund.
Godly Play vill stödja barnet i att hitta sammanhanget mellan sig själv, världen och Gud.
Godly Play använder historien, lek, ritual och kreativitet för att stödja barnets upplevelser av Guds närvaro så att barnet kan växa i sitt andliga liv.
Inom Godly Play finns olika slags berättelser; liturgiska, heliga (historiska) och liknelser. Med hjälp av dessa berättelser lär sig barnet och ledaren om bibelns historiska händelser, om dop och nattvard, liknelser samt om kyrkoårets fester och högtider.
Godly Play har utvecklats med barnet och barndomens andlighet i fokus, men fungerar också utmärkt i mötet med ungdomar, vuxna och äldre oavsett kognitiv förmåga.
Kursen ger verktyg att använda Godly Play och förstå dess principer.                                              Utbildningen utgår från praktisk erfarenhet och reflektion över det man gör snarare än föreläsningar.

Målgrupp:
Den som arbetar med barn, unga, vuxna eller äldre vare sig man är anställd eller ideell medarbetare.

Ledare: Kursledare är Evelina Forsberg Svensson 0733-780 879 och Jenny Sjögreen 0703-114 024

Anmälan
Kursen tar emot max 12 deltagare och behöver få minst 8 deltagare för att kunna starta.

Kurskostnad: inklusive frukost, lunch, middag och fika alla dagarna runt 7 000 kr. Då ingår kurslitteraturen, de tre på svenska utgivna böckerna med Godly play-berättelser samt ett kurskompendium. Möjlighet till övernattning kommer att finnas. Enkelrum 550 kr/person och natt Dubbelrum 350 kr/person och natt. Sänglinne 100 kr/set.

Plats
Missionsgården Strandhem i Örkelljunga.

Kontakt: Maria Nilsson 0761 69 64 71

 

Arrangemangsid: 1572910