Bild: Malin Attervåg

BROKIND

Godly Play grundkurs

En grundkurs i Godly play för dig som vill arbeta med metoden och fördjupa dig i förhållningssättet. Tre intensiva dagar med barnet och berättelsen i fokus. I Linköpings stift finns efter grundkursen ett nätverk till stöd i arbetet och möjlighet att låna material.

Startdatum

21 augusti 2024

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 18:00

Omfattning

3 tillfällen, 24 studietimmar

Plats

Stiftsgården Vårdnäs

59045 BROKIND

Pris

6000 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Godly Play är en metod och ett förhållningsätt för att ge rum för barn att möta kristen tro och bibelns berättelser. Tanken är att alla barn redan har en naturlig känsla av gudsnärvaro och att metoden ger barn språk för att kunna kommunicera och stärka sin andliga identitet.

Godly Play är ett sätt att berätta bibelns och kyrkans berättelser med hjälp av ett fysiskt material, stöd i både rörelser och ord. Inom Godly Play finns olika slags berättelser, liturgiska, heliga, historiska och liknelser. Med hjälp av dessa berättelser lär sig barnet och vi som leder oss mer om bibeln, om dop och nattvard, liknelser samt om kyrkoårets fester och högtider.

Metoden har hämtat sin inspiration i Montessoripedagogiken. Godly Play vill stödja barnet i att hitta sammanhanget mellan sig själv, världen och Gud. I Godly Play använder vi berättelsen, leken, ritualen och kreativiteten för att stödja barnets upplevelser av Guds närvaro så att barnet kan växa i sitt andliga liv.

Vi som arbetar med Godly Play ger ofta uttryck att ett av värdena i metoden är att berättelserna går att använda i alla åldrar och även i det generationsöverskridande arbetet. 

 

2024-04-23 Kursen är fulltecknad. Maila robert.svantesson@sensus.se, för att anmäla reservplats.

 

Kursen hålls 21-23 augusti 2024, det vill säga under 3 heldagar.
Dag 1 och 2 håller vi på ca kl 9–18, dag 3 kl 9–16. 

Kostnad: 6 000 kr inkl kost och logi på Vårdnäs

Målgrupp: Medarbetare i församling

Antal platser: 12

Anmälan senast 23 juni

 

 

Arrangemangsid: 1586374

Ledare

Jenny Sjögreen

Malin Attervåg

Kontaktperson

Kontor

Utskriftsmöjligheter