EKSJÖ

Från Centraleuropa till de yttre Hebriderna

Välkommen på konsert med Karsten Hermansen.

Datum

15 augusti 2024

Dag

Torsdag

Tid

Kl 18:00 - 19:00

Pris

Kostnadsfritt

Denna kväll får vi lyssna till organisten Karsten Hermansen från Eksjö kommuns vänort Aerö i Danmark. Där är han organist i Marstals kyrka. Karsten leder flera körer i sin hemort och ger konserter runt om i Danmark. Han har många strängar på sin lyra då han förutom organist också är ”klokkenist” och Fil. Dr. i historia. Vid konserten i Eksjö kyrka kommer han att spela ett varierat program med bland annat.

Johann Sebastian Bach - Preludium och fuga i Ess-dur, César Franck -Prélude, fugue et variation och Paul Halley - Outer Hebrides.


Fikaservering i backstugan efter musiken.

Arrangemangsid: 1594420

I samarbete med

Kontaktperson

Kontor

Utskriftsmöjligheter