Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Förebygg och motverka sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Vill du som arbetsgivare eller HR få kunskap och konkreta verktyg för hur du kan motverka och förebygga sexuella trakasserier och trakasserier på din arbetsplats?  Delta i vår kostnadsfria utbildning!

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 13:00

Omfattning

3 tillfällen, 12 studietimmar

Plats

DigitaltVia plattformen Zoom

Pris

Kostnadsfritt

I spåren av Metoo-uppropen avslöjades ett arbetsliv där sexuella trakasserier och trakasserier kopplade till kön är mer förekommande än man tidigare trott. En arbetsplats där detta tillåts förekomma och inte hanteras skapar otrygghet inte bara för den som utsätts utan för alla.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr kan nu, med hjälp av medel från Jämställdhetsmyndigheten, erbjuda dig som arbetsgivare eller HR denna kostnadsfria utbildning där du får kunskap om skyldigheten att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt konkreta metoder för att förverkliga lagens krav. Utbildningen består av tre tillfällen á 4 timmar och innehåller följande: 

 Tillfälle 1: EN ARBETSPLATS FRI FRÅN SEXUELLA TRAKASSERIER OCH TRAKASSERIER KOPPLADE TILL KÖN

Förekomst idag och hur det påverkar arbetsmiljön

– Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen- vad är arbetsgivarens skyldigheter?

– Definitioner av sexuella trakasserier och trakasserier kopplade till kön

– Vad innebär utrednings-och åtgärdsskyldigheter för arbetsgivaren?

– Hur arbetar vi som arbetsplats förebyggande utifrån kravet på aktiva åtgärder och det systematiska arbetsmiljöarbetet?  

Tillfälle 2: HINDER FÖR EN JÄMLIK ARBETSPLATS

Finns det strukturer och normer på arbetsplatsen som möjliggör eller bidrar till risker för sexuella trakasserier och trakasserier kopplat till kön?

– Verktyg ges för att, utifrån ett normkritiskt perspektiv, upptäcka, analysera och åtgärda risker för sexuella trakasserier och trakasserier kopplat till kön. 

Tillfälle 3: HUR MOTVERKAR VI TRAKASSERIERNA?

– Vilka strukturella och individuella åtgärder behöver vi göra för att motverka och förebygga trakasserier?

– Verktyg ges för att stärka arbetsmiljön genom att fokusera på åskådarperspektivet. Tekniker tränas för att rusta samtliga medarbetare att gripa in när någon kränks.

– Verktyg ges för att kartlägga och analysera otrygga platser på arbetsplatsen samt vad som behöver åtgärdas för att göra dessa tryggare.

Datum: 21/2 kl. 9-13, 20/3 kl. 9-13 och 24/4 kl. 9-13

Plats: Digitalt via plattformen Zoom

Utbildningsledare:
Annika Heikkinen, verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Sara Björk, verksamhetutvecklare och projektledare på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sensus studieförbund erbjuder dig som arbetsgivare och HR en kostnadsfri utbildning för ökad kunskap och konkreta verktyg för hur du kan verka för en arbetsplats fri från sexuella trakasserier och trakasserier kopplat till kön. 

Arrangemangsid: 1569485