LJUNGBY

Diakonal gemenskap för daglediga

Datum

17 april 2024

Dag

Onsdag

Tid

Kl 14:00 - 16:00

Plats

Ljungby församlingshem

Kyrkogatan 3 34135 LJUNGBY

Pris

Se beskrivning

Dagledig i Ljungby? Välkommen på Diakonal gemenskap!

Medverkar gör Mats Gunnarsson: "I missionens tjänst på tre kontinenter"
Efter programmet följer kaffesamkväm och så avslutar vi med en andakt. 

Ljungby församlingshem.

Eventuella ändringar i programmet meddelas i predikoturerna och på hemsidan www.svenskakyrkan.se/ljungby 

Kostnad: 30 kr per person

Arrangemangsid: 1579338

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter