Stockholm

Där pendeln har sitt fäste. Om det eviga i människan.

Det handlar om vår egen individuella förankring i en inre punkt, skapelsens källa och mål, genom vilken vi länkas till helheten och blir en del av den. Mikael Kurkiala undersöker godhetens, ansvarets och hoppets källsprång och förutsättningar i en tid präglad av kortsiktighet och individualism.

Datum

20 maj 2024

Dag

Måndag

Tid

Kl 18:30 - 20:00

Plats

Sofia kyrkaSofia Församlingshem Borgmästarg 11

Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Varje människas uppgift är att svara på det anrop som är riktat till just henne. Handlingskraft, självinsikt och ansvar lägger tillsammans grunden för den form av livsorientering och handlande som kan kallas hopp. Hoppet är vår plikt och vårt uppdrag är att formulera en bärande berättelse kring det.

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi samt forskare och omvärldsbevakare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

I samarbete med Sofia församling och Förbundet Kristen Humanism

 

Arrangemangsid: 1585999

Medverkande

Mikael Kurkiala

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter