Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Bokföring från början - Ledarledd på distans

Detta är en grundläggande utbildning i konsten att föra bok - bokföring! Den vänder sig till dig som precis ska börja med bokföring som anställd, i eget företag eller kanske som kassör i en förening, eller bara för att man vill lära sig bokföra! Inga förkunskaper krävs.

Startdatum

8 oktober 2024

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

4 tillfällen, 32 studietimmar

Plats

På distans

Pris

5900 kr

Målet med utbildningen är att kunna bokföra löpande affärshändelse med hjälp av kontoplanen, känna till lagar och regler som styr bokföringen. Vi lär oss också hur man läser och tolkar balans- och resultaträkning och innebörden av dag- och huvudbok.

Innehåll:

 • Bokföringens grunder och syfte
 • Lagar och regler som styr bokföringen 
 • Enskild Firma och Aktiebolag 
 • Det samhällsekonomiska kretsloppet
 • Affärshändelser, vad är det? 
 • Verifikationer 
 • T-konton, början på bokföringen 
 • Debet och Kredit 
 • Dubbel Bokföring 
 • Balanskonton och Balansräkning 
 • Resultatkonton och Resultaträkning 
 • Företagets intressenter 
 • Kontoplanen - hur fungerar den? 
 • Moms, ingående- och utgången moms 
 • Fakturor till kund - Kundfordringar 
 • Fakturor från leverantör - Leverantörsskulder 
 • Löpande bokföring - de vanligaste affärshändelserna - Dagskassa och kassasystem - Få betalt eller handla med kort - Löner och andra kostnader för anställda - Varuinköp - Lager - Representation 
 • Avstämningar 
 • Rätta fel i bokföringen 
 • Deklarera och redovisa moms 
 • Deklarera och redovisa arbetsgivaravgifter 
 • Periodiseringar 
 • Arbetsgång vid bokslut 
 • Årets resultat och bokföring av detta 
 • Arkivering och bokföring 
 • Tips på hur jag lägger upp min bokföring 

Kursdagar: 8, 15, 22 samt 29 oktober mellan 09:00-16:00

Litteraturkostnad ca 880 kr tillkommer.

 

Arrangemangsid: 1591608

Ledare

Eva Holm Wiberg

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter