Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud - distans

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Arbetsmiljön är alltmer avgörande för att medarbetare och chefer ska kunna fungera med bibehållen fysisk och psykisk hälsa under ett långt arbetsliv.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

På distans

Pris

6100 kr

Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande – för friska verksamheter och medarbetare. Varje aktivitet i arbetet, varje förmedlad attityd på arbetsplatsen och alla intryck från en arbetsdag kan påverka vår hälsa. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper oss att förebygga ohälsa och främja hälsa på vår arbetsplats. Om vi vill att vår verksamhet och arbetsmiljö ska kännetecknas av en säkerhetskultur, så behöver alla i organisationen engagera sig i och ha fokus på arbetsmiljöfrågorna.

Sensus pedagogiska och inkluderande förhållningssätt innebär att vi ger stort utrymme för samtal och praktisk träning. Vi arbetar med fallbeskrivningar och grupparbeten utifrån den egna arbetssituationen. Deltagarna får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Huvudsakligt innehåll

  • Regelverket kring arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Aktörer i arbetsmiljöarbetet och samverkan på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Förändringsarbete
  • Arbetsanpassning, nya föreskrifterna – innehåll och praktisk tillämpning
  • Hot och våld
  • Diskrimineringslagen- ändringar samt integrering i SAM

För att du ska vara så förberedd som möjligt och kunna tillgodose dig utbildningen på bästa sätt, så innehåller utbildningen en förberedande uppgift som du får möjlighet att lösa digitalt. En tid efter avslutad utbildning erbjuds du även ett coachande gruppsamtal där du kan ta upp erfarenheter, dilemman och utmaningar i ditt arbetsmiljöarbete. Du kommer också få till gång till en digital lärplattform där allt material som rör utbildningen kommer ligga.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare och skyddsombud, gärna från samma företag eller förvaltning.

Utbildningsform: Utbildningen genomförs med fysiska träffar i Stockholm men vi erbjuder även möjlighet att vara med digitalt via mötesplattformen Zoom. För att tillgodose sig utbildningen på bästa sätt förutsätter det att du som är med digitalt använder dator samt medverkar med kamera. 

Rabatt: Är du medlem i fackförbundet ST eller Försvarsförbundet utgår 500,- i rabatt. Ange ev medlemskap i din anmälan.

Sensus är godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkringar, läs mer på AFA.s hemsida för att se om du har möjlighet att söka bidrag för arbetsmiljöutbildning.

Kursdagar: 16 och 23 april

 

Arrangemangsid: 1565408

Deltagarröster
Jag tyckte upplägget för kursen var superbra och tydlig. Vi fick konkret arbetsmaterial och tips över material som är viktigt och relevant samt användbar i arbetsmiljöarbetet. Skönt att kursen var uppdelat till två dagar och inte bara en. Allt information som vi fick var relevant, och jag känner efteråt att jag har fått mer ryggrad och stöd till skyddsombudsrollen på min arbetsplats. Många frågor väcktes under kursen, och man fick tydliga och bra svar till problematiken eller frågor man hade med sig. Det mest givande för min egen del var nog absolut våra diskussioner och cases, och att man kunde dela med sig erfarenheten av sin egen arbetsmiljö och spegla kursens innehåll till det. Jag är övrigt supernöjd med helheten! Skulle inte ändra någonting, förutom kanske att kursen kunde varit längre för det känns att man hade kunnat fortsätta diskussioner ännu mer!

Skyddsombud ST

Ledare

Anitha Kiianlinna

Kontaktperson