Bild: Scandinav Bildbyrå

STOCKHOLM

Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Arbetsmiljön är alltmer avgörande för att medarbetare och chefer ska kunna fungera med bibehållen fysisk och psykisk hälsa under ett långt arbetsliv.

Startdatum

16 oktober 2024

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Pris

6100 kr

Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande – för friska verksamheter och medarbetare. Varje aktivitet i arbetet, varje förmedlad attityd på arbetsplatsen och alla intryck från en arbetsdag kan påverka vår hälsa. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper oss att förebygga ohälsa och främja hälsa på vår arbetsplats. Om vi vill att vår verksamhet och arbetsmiljö ska kännetecknas av en säkerhetskultur, så behöver alla i organisationen engagera sig i och ha fokus på arbetsmiljöfrågorna.

Sensus pedagogiska och inkluderande förhållningssätt innebär att vi ger stort utrymme för samtal och praktisk träning. Vi arbetar med fallbeskrivningar och grupparbeten utifrån den egna arbetssituationen. Deltagarna får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Huvudsakligt innehåll

  • Regelverket kring arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Aktörer i arbetsmiljöarbetet och samverkan på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Förändringsarbete
  • Arbetsanpassning, nya föreskrifterna – innehåll och praktisk tillämpning
  • Hot och våld
  • Diskrimineringslagen- ändringar samt integrering i SAM

För att du ska vara så förberedd som möjligt och kunna tillgodose dig utbildningen på bästa sätt, så innehåller utbildningen en förberedande uppgift som du får möjlighet att lösa digitalt. En tid efter avslutad utbildning erbjuds du även ett coachande gruppsamtal (28 maj 10:00-11:00)  där du kan ta upp erfarenheter, dilemman och utmaningar i ditt arbetsmiljöarbete. Du kommer också få till gång till en digital lärplattform där allt material som rör utbildningen kommer ligga.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare och skyddsombud, gärna från samma företag eller förvaltning.

Utbildningsform: Utbildningen genomförs med fysiska träffar i Stockholm men vi erbjuder även möjlighet att vara med digitalt via mötesplattformen Zoom

Rabatt: Är du medlem i fackförbundet ST eller Försvarsförbundet utgår 500,- i rabatt. Ange ev medlemskap i din anmälan.

Sensus är godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkringar, läs mer på AFA.s hemsida för att se om du har möjlighet att söka bidrag för arbetsmiljöutbildning.

Kursdagar: 16 och 23 oktober

Arrangemangsid: 1589582

Deltagarröster
Får man chans och möjlighet till att gå denna grundkurs i arbetsmiljö så bör man inte missa den! Är själv skyddsombud sedan tio år och tämligen välutbildad men det är ändå väldigt bra att fylla på och upprepa den här utbildningen regelbundet då regler och skrivelser ibland ändras. Kursledare Anitha är oerhört entusiasmerande och fortbildar på ett lättsmält sätt. Trevliga lokaler, bra läge och väldigt gott kaffe gör inte saken sämre!

Sandra

Skyddsombud, Färingsö församling

Ledare

Anitha Kiianlinna

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter