Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

AMIF - Yrkessvenska i Skönhetsbranschen - Naglar och Fransar

Startdatum

Löpande intag

Veckodagar

Måndag, Onsdag, Torsdag

Tid

Kl 16:30 - 19:30

Plats

DistansZoom

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Курс: Шведська мова для професій в індустрії краси: манікюр та нарощення вій.

 

Kurs - Yrkessvenska i Skönhetsbranschen: Naglar och Fransar

 

Ціль курса:
-Розуміти як функціонує галузь краси у Швеції. 
-Чим схожа до української та в чому відмінність. 
-Вивчити термінологію у сфері манікюру, нарощення вій, ламінування вій, та  роботи з бровами.
-Навчитися ефективно комунікувати з колегами та клієнтами шведською мовою, рекламувати свої послуги, вести бізнес продуктивно і так, щоб приносив прибуток.
Зрозуміти як можливо стати популярним майстром у Швеції. 

Kursmål:
Förstå branschspecifik terminologi inom skönhet och förstå hur funkar det i Sverige. 
Hur liknar det ukrainska branschen och vad är skillnaden. 
Studera grundläggande termer och fraser för nagelvård, fransvård och ögonbryn. 
Effektiv kommunikation med kunder och kollegor med svenska språket , reklamera dit jobb, bedriva business produktivt och lönsamt.
Förstå hur kan man bli en popular stylist i Sverige.


Цей курс безкоштовний і призначений для людей, які приїхали до Швеції по директиві про масову міграцію. Курс дає вам базові знання шведської мови в певних сферах професій. Про те, яку спеціалізацію містить конкретний курс, читайте нижче.

Denna kurs är kostnadsfri och riktar sig till personer som kommit till Sverige via massflyktsdirektivet. Kursen ger er grundläggande yrkessvenska inom specifika områden. Läs nedan om vilken inriktning specifik kurs innehåller.

Arrangemangsid: 1572221

Kontaktperson

Kontor