Ulf Sarbandsson

Vaktmästare

Jag arbetar som vaktmästare Sensus Västra Sverige, finns oftast i Göteborg.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Göteborg