Stina Carlsson

Verksamhetsutvecklare

Jurist och verksamhetsutvecklare på antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Norrbotten. Jobbar i första hand med stöd och rådgivning till enskilda som upplever diskriminering men även med vår opinionsbildande verksamhet och utbildning.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Luleå