Pia Marcolin

Verksamhetsutvecklare

Processledare Regnbågsnyckeln. Processledare MOD2.0 Mångfald & Dialog Samordnare för Blekinge Museums publika arkeologiska grävningar Ledare Silverkreation Ledare KRAV-odling