Maria Nilsson

Verksamhetsutvecklare

Arbetar med ledarskapsfrågor i hemgrupp Idé, organisering och ledarskap. Verksamhetsutvecklar kyrkliga organisationer.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Kristianstad