Magnus Högdahl

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare med huvudsaklig inriktning mot studiecirklar i musikhus.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Göteborg