Lisa Krutrök

Verksamhetsutvecklare/Jurist

Jag arbetar som jurist och verksamhetsutvecklare på Rättighetscentrum Västerbotten. Vi är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Umeå