Lena Åkesson

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare och processledare. Huvudfokus är samarbete med Svenska kyrkan och andra kyrkliga organisationer, men även fristående körer, och viss verksamhet med ideella organisationer och föreningar.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Linköping