Leena Larsson

Verksamhetsutvecklare

Mina verksamhetsområden är många, då jag har fokus på allt från musikhus till lokal samverkan med föreningar och medlemsorganisationer samt en hel del öppen verksamhet för allmänheten.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Skövde