Benny Björkman

Projektledare

Arbetar som verksamhetsutvecklare med inriktning på läs och-skrivsvårigheter/dyslexi. Anordnar föreläsningar och workshops.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Malmö