Barbro Borglin

Koordinator

Sköter den löpande administrationen.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Malmö