Annelie Andreasson

Utbildningskoordinator

Jobbar som koordinator inom musik och scenkonst.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Göteborg