Rådslag

Välkommen till Rådslag 25-26 oktober 2022. På Rådslag möts förtroendevalda och medarbetare i syfte att lära av varandra och samtala om gemensam riktning.

Tid: Tisdag 25 oktober, kl 10.30 – onsdag 26 oktober, kl 15.00
Plats: Scandic Star Sollentuna, Aniaravägen 8 (Pendeltågstation Sollentuna)

Syfte med Rådslag

På Rådslag möts förtroendevalda och medarbetare i syfte att lära av varandra och samtala om gemensam riktning.

Arbetet på Rådslagen handlar om att ensa de huvudsakliga inriktningar som beslutas vid förbunds- och regionstämmor. De huvudsakliga inriktningarna innehåller en koppling till identiteten, samt beskrivningar av vårt sammanhang, våra huvuduppgifter, vilka satsningar/inriktningar vi vill göra samt hur medel ska disponeras. De huvudsakliga inriktningarna vägleder regioner och riksförbund i utformandet av de verksamhets- och handlingsplaner de kommande åren.

På Rådslagen sker också samtal om vilka vi är tillsammans, för en gemensam förståelse av förbundets helhet och delar, hur dessa hänger samman samt hur ansvarsfördelning ser ut.

Rådslagen äger rum två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Vartannat år tar Rådslagen sikte på regionernas huvudsakliga inriktning och vartannat år på förbundets huvudsakliga inriktning.

De som möts på Rådslaget är

  • Förbundsordförande och ytterligare en förtroendevald från förbundsstyrelsen
  • Förbundsrektor
  • Regionordförande och ytterligare en förtroendevald från respektive regionstyrelse
  • Regionchefer
  • Förbundsstämmans valberedning

Preliminärt program

Huvudfokus för dagarna är samtal som sammantaget bidrar som underlag för ny Huvudsaklig inriktning för Sensus studieförbund. Under dagarna kommer vi att ta del av två verksamhetsnära perspektiv.

Tisdag 25 oktober

10.30 Fika
11.00 Välkommen/inledning
12.00 Lunch
13.00-17.00 Process. Under em besök Turebergskyrkan.
18.00 Middag

Onsdag 26 oktober

09.00 Backspegel
09.30-12.00 Process. Innan lunch besök Annorlunda musikskola.
12.00 Lunch
13.00-15.00 Process och avslut (nästa Rådslag)

Underlag inför arbetet på Rådslaget

Varmt välkommen!
Kerstin Kyhlberg Engvall, förbundsordförande och Fredrik Hedlund, förbundsrektor

Ann-Katrin Persson om

Sensus identitet

Ladda ner

Dokument och handlingar