Rådslag

Välkommen till Rådslag 19-20 oktober 2023. På Rådslag möts förtroendevalda och medarbetare i syfte att lära av varandra och samtala om gemensam riktning.

Tid: Torsdag 19 oktober kl 11.00 (fika från 10.30) till fredag 20 oktober kl 14.00.
Plats: Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9, Stockholm

Syfte och innehåll

På Rådslag möts förtroendevalda och medarbetare i syfte att lära av varandra och samtala om gemensam riktning. De tidigare Rådslagen har haft fokus på att ensa och ta fram huvudsakliga inriktningar som beslutas vid förbunds- och regionstämmor. I och med förbundsstämman den 2 juni 2023 har vi nu en för hela förbundet gemensam huvudsaklig inriktning.

På Rådslagen sker också samtal om vilka vi är tillsammans, för en gemensam förståelse av förbundets helhet och delar, hur dessa hänger samman samt hur ansvarsfördelning ser ut. I och med Folkbildningsrådets kommande nya villkor kommer Rådslaget hösten 2023 spela en viktig roll för samtal och inspel till processen att mejsla fram Sensus profilering och verksamhetsåtagande.

Vid höstens rådslag delar vi också med varandra regionernas process att införliva huvudsaklig inriktning inför respektive regionstämma 2024.

Rådslagen äger rum två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.

De som möts på Rådslaget är

  • Förbundsordförande och ytterligare en förtroendevald från förbundsstyrelsen
  • Förbundsrektor
  • Regionordförande och ytterligare en förtroendevald från respektive regionstyrelse
  • Regionchefer
  • Sammankallande i regioners valberedningar

Preliminärt program

Torsdag 19 oktober
10.30 Fika
11.00 Välkommen/inledning
11.20 Sensus profilering och verksamhetåtagande
12.00 Lunch
13.00 Profilering och verksamhetsåtagande
Eftermiddagsfika
16.30 Summering av dagens arbete
17.00 Sluttid för dagen

Fredag 20 oktober
8.30 Backspegel, samt dagens arbete
9.00 Huvudsaklig inriktning
Förmiddagsfika
12.00 Lunch
13.00 Summering av dagarnas arbete - Nästa Rådslag - Avslutning
14.00 Sluttid


Underlag inför arbetet på Rådslaget


Varmt välkommen!

Kerstin Kyhlberg Engvall, förbundsordförande och Fredrik Hedlund, förbundsrektor

Ladda ner

Dokument och handlingar