Mångfaldsveckan i Halland

I februari belyser Sensus och församlingar i Svenska kyrkan under två veckor mångfald och olikheter! Vi fokuserar på glädjen och gåvan i att vi alla är olika och har unika förutsättningar. Svenska kyrkan och Sensus - tillsammans i en mångfaldsvecka.

Du som besökare får möjlighet att ta del av flera olika arrangemang med fokus på mångfald i Halmstad och Falkenberg. Mångfaldsveckorna anordnas i samband med Funkisfestivalen.

HALMSTAD

Tisdag 6 februari

  • Folkbildningscafé - Öppet hus i Sensus nya lokaler | 14:00 - 17:00
    Kom och mingla med oss i våra nya lokaler och se vad Sensus kan erbjuda för folkbildningsinsatser.

Torsdag 8 februari

  • Frukostföreläsning - Inkludering av barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFP) | 08:30-09:30
    Vi lär oss kort om olika funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism. Tips på hur enkla anpassningar kan göra så att människor med bland annat NPF ska kunna känna sig mer inkluderade och välkomna i olika sammanhang. Anmälan krävs. Plats: Sensus Halmstad.
  • Panelsamtal - Ungas röster: om tillgänglighet och inkludering | 17:30-18:30
    Unga människor samtalar om vikten av respekt oavsett bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Ett panelsamtal med unga människor från olika civilsamhällesorganisationer runt om i Halmstad. Plats: Hallandsscenen, Stadsbiblioteket

FÖRSAMLINGARNAS PROGRAM

Även församlingarna anordnar flera aktiviteter under veckorna. Se fram mot filmvisning, sagostund och föreläsning om biologisk mångfald med Harplinge - Steninge församling vars program du hittar här.

Söndrum-Vapnö församling arrangerar bland annat samtalsträff för föräldrar om NPF och semmelsöndag. Hela programmet hittar du här.

Bakgrund

Arbetet med en mångfaldsvecka startade efter att en halländsk församling genomfört processmodellen Regnbågsnyckeln och aktivt ville arbeta med den framtagna mångfaldsvisionen.

Mångfaldsveckan är en möjlighet för församlingar att aktivt belysa glädjen och gåvan av människors olika och unika förutsättningar.

Medverkande på olika sätt är Falkenbergs pastorat, Söndrum-Vapnö församling, Harplinge-Steninge församling, Halmstads församling, Getinge-Oskarströms pastorat och Snöstorps församling.

Läs mer om evenemangen under

Mångfaldsveckan