Första hjälpen till psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet. Det kan vara i familjen, på arbetsplatsen eller i föreningen där vi är engagerade.

Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

Denna utbildning är till för att lära dig att ge "första hjälpen" till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv. Målet med utbildningen är att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa. Att arbeta med psykisk hälsa är viktigt i alla yrken.

Här nedan hittar du vårt aktuella utbud just nu.

Lär dig något nytt

Cirklar, kurser och evenemang