Förbundsstämma 2023

Sensus ordinarie förbundsstämma genomfördes 1 juni 2023 på Historiska museet i Stockholm.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer har 2021 och 2022 summerats och beslut om ekonomi och huvudsaklig inriktning för verksamheten de kommande två åren har fattats.

Stort tack till alla som på olika sätt bidrog till att göra Sensus förbundsstämma 2023 till en intressant, givande och viktig dag. Tack för ett högt engagemang och mycket intressanta diskussioner.

Har du frågor om stämman 2023?

Kontakta oss på stamma@sensus.se.