Folkbildning 2.0

Ett gränsöverskridande samarbete för en hållbar framtid.

Sensus Skåne-Blekinge jobbar tillsammans med fem andra studieförbund i ett projekt för att förändra hur studieförbunden samverkar. Varför? För att folkbildning är ett sätt att försöka förstå de komplexa samhällsutmaningar som ligger till grund för otrygghet, ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.

Skapar ett meningsfullt sammanhang i Västra Berga, Helsingborg

Västra Berga ligger i den norra delen av Helsingborg och byggdes under mitten av 60-talet. Här bor cirka 1700 personer, huvudsakligen i bostadsrätter med stora grönområden.

Projektet Folkbildning 2.0 går i korthet ut på att hitta olika sätt att samverka genom att erbjuda aktiviteter som intresserar de boende i området och på så sätt skapa förutsättningar för individer, grupper och föreningar att hitta ett meningsfullt sammanhang. Att bryta isen, lära känna sina grannar och att motverka den ofrivilliga ensamheten kan skapa gemenskap och trygghet för de boende i området.

Genom att träffa människor i området och prata med dem och lyssna på vad de behöver, vad de vill och vad de drömmer om, kan studieförbunden stötta människor att ta del i det demokratiska samhälle vi lever i på fler nivåer och på ett hållbart sätt.

Göra och lära tillsammans

Under några timmar i veckan kan boende i området träffas och göra saker tillsammans i en föreningslokal på området som Folkbildning 2.0 fått till sitt förfogande. Här kan man samtala över en fika eller laga mat och äta tillsammans. Kanske spela sällskapsspel eller varför inte delta i en föreläsning eller studiecirkel. Det handlar inte så mycket om vad man gör så länge man gör det tillsammans.

En naturlig mötesplats

Förutom lokalen som kan användas i många syften finns det tankar på att odla en äng på ett av de större grönområdena mitt i området. Boende i alla åldrar kan vara delaktiga med allt från att bygga fågelholkar, bikupor och bänkar. De kan sedan tillsammans njuta av den ökade biologiska mångfalden och iaktta insektslivet. Det blir en naturlig mötesplats.

Folkbildning, livslångt lärande och framtidstro

Folkbildningen ska ge alla en möjlighet att öka sin kunskap samt jobba med sin personliga utveckling och delaktighet i samhället. Det är ett sätt att ta till sig kunskap på ett demokratiskt och jämlikt sätt. Detta kan göras genom det som kanske mest förknippas med folkbildning: en studiecirkel eller en föreläsning. Folkbildning handlar också om livslångt lärande och att ge folk framtidstro.

Sensus, tillsammans med de andra studieförbunden, möjliggör dessa möten. De finns där som ett stöd om man vill ha hjälp att starta till exempel en studiecirkel eller om man vill ha föreläsare som kommer och berättar om något specifikt. Sensus bidrar med demokratiska värderingar där hela människan får vara i fokus och har de redskap som behövs för att tillsammans skapa ett hållbart samhälle.

Vi tror att människor vill mötas. Många gånger kanske det är svårt att ta det där första steget. Där vill vi hjälpa till.

– Lotta Korch, verksamhetsutvecklare Sensus Helsingborg.

Folkbildning 2.0 startades våren 2021 för att skapa förutsättningar för individer, grupper och föreningar i Västra Berga att hitta ett meningsfullt sammanhang och lära känna varandra.

Projektet är samarbete mellan Sensus Studieförbund, ABF, Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Folkuniversitetet och Studiefrämjandet.

AKTUELLT

Kommande arrangemang i Skåne-Blekinge