Bild: Scandinav bildbyrå

Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där besökaren över en sopplunch har möjlighet att lyssna till och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati.

På denna sida hittar du både kommande samtal och föreläsningar inom konceptet Demokratisoppa men även genomförda föreläsningar som vi har spelat in.

Aktuella samtal och föreläsningar

Demokratisoppa

Välj plats
Alla typer
Tidigare Demokratisoppor

Här samlar vi inspelade föredrag

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Den sköra demokratin - hur kan vi fördjupa den?

Erik Amnå talar om demokratins dilemma, sårbarhet och utmaningar och ger oss tankar kring hur vi var och en kan vara med och stärka demokratin, människors inflytande och delaktighet i samhällslivet. Erik Amnå är forskare och föreläsare i statskunskap med särskild inriktning mot demokrati, civilsamhälle och ungas utveckling av samhällsengagemang. Han är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet och har haft utredningsuppdrag om folkbildning och demokrati och forskat på ungas politiska engagemang. Från den 3 mars 2022

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

En handlingsplan för hopp

Kinna Skoglund utgår i sin föreläsning från boken #12 samtal – en handlingsplan för hopp som lyfter en bredd av perspektiv på temana hållbarhet, demokrati och samtalets betydelse. Ett samtal har kraften att förändra en människa och därför även världen. Kinna Skoglund är författare, människorättskämpe och brinner för att nå ut med kunskap om ensamkommande till allmänhet och politiker. Hon är en av grundarna till föreningen Arbetskraftsförmedlingen och var 2019 nominerad till Rauol Wallenbergpriset. Från den 18 mars 2022

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Hur Sverige lyckades köra i diket - Om konsten att missförstå världen

Vår tids stora samhällsomdaning där globalisering, migration och urbanisering alltmer flätar samman det lokala med det globala medför en rad nya komplexa samhällsfrågor som ställer Sverige inför ett vägskäl. För att inte köra i diket måste demokratin och den sociala hållbarheten värnas genom ett inkluderande samhällsbygge tillsammans med människor. Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet. Har också ett förflutit som gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Universitet. Från den 24 mars 2022

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Mänskliga rättigheter i Belarus - Min egen historia

Vera kom till Sverige från Belarus som politisk flykting 2008. Under Veras föreläsning kommer hon att samtala kring mänskliga rättigheter och berätta delar från hennes liv, hur det var att leva i Belarus som försvarsadvokat för mänskliga rättigheter och hennes resa dit hon är idag. Vera Stremkovskaya är författare med bakgrund som advokat för mänskliga rättigheter i Belarus och har breda kunskaper om dagens situation i Belarus som präglas av begränsningar i människors fri- och rättigheter. Vera var verksam som advokat i Minsk innan hon flyttade till Sverige år 2008. Hon har även utgivit en handfull böcker med dikter och noveller. Från den 31 mars 2022