Visa din kyrka

20 december, 2023
  • Samtal om livet
  • Tro och religion

Att guida i en kyrka är mer än att peka på vackra detaljer och berätta om historiska händelser. Det handlar om att väcka intresse, skapa förståelse och en känsla av samhörighet. Kursen "Visa din kyrka" behandlade bland annat hur kyrkguiderna kan göra kyrkan tillgänglig och välkomnande för alla.

Under våren arrangerades guidekursen "Visa din kyrka" i samarbete med Visby stift. Kursen var en bildningsresa genom kyrkans historia, dess symboler och traditioner, och den erbjöd även en fördjupad förståelse för hur kyrkguider kan göra kyrkan tillgänglig och inbjudande för alla besökare. Deltagarna fick nya verktyg för att guida i sina egna församlingskyrkor.

Uppskattade att det fanns deltagare från olika socknar och kyrkor som delade med sig av sina erfarenheter.

Röster från kursdeltagarna

"Mycket bra på kort tid."

"Uppskattade variationen av platser och tillfällen."

"Lärorik och omväxlande."

Visa-din-kyrka2

Sensus och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är den medlemsorganisation vi samarbetar mest med på Gotland. I samverkan med Visby stift planerar och genomför vi kurser, projekt och andra större evenemang. Under 2023 har vi, förutom guidekursen, även arrangerat en utbildning för Unga Ledare (konfirmandassistenter). I september månad genomförde vi en ö-turné med en "Skapelsebuss". Bussen var utrustad med en grön utställning och en klädbytargarderob – allt i hållbarhetens anda. Församlingarna hade även möjlighet att boka föreläsningar och workshops om textilt återbruk.