Verksamhet för ukrainska flyktingar

19 januari, 2023
  • Ny i Sverige

I maj 2022 startade Sensus region Stockholm-Gotland en verksamhet för ukrainska flyktingar på Medborgarhuset i Stockholm. Verksamheten består av kurser i svenska, under folkbildningsinsatserna Vardagssvenska och Svenska från Dag 1.

Efter research och kontaktskapande med olika organisationer med anknytning till ukrainare, kunde regionen starta de första kursgrupperna under våren 2022. I augusti hade efterfrågan ökat och det fanns tre språkkurser igång på Medborgarplatsen i Stockholm, varav två var på grundnivå och en på en mer avancerad nivå.

Under hösten har regionen, tack vare utlysningar och därefter finansiering från både Region Stockholm och Stockholms stads kulturförvaltning, startat två oberoende projekt riktade till ukrainska flyktingar: Psykisk hälsa och välmående samt Möjligheter och rättigheter – orienteringskurs.

Projektet Psykisk hälsa och välmående är en satsning där regionen med hjälp av Röda Korsets behandlingscenter och utövare av metoden Somatic Experiencing, samt Yoga och Skapande aktiviteter, har skapat en kurs på ca 5-6 veckor. Syftet med projektet är att ge ukrainska deltagare kunskaper och coachning i att ta hand om sig själva och vara bättre rustade att stödja sina barn och andra ukrainare i Sverige.

Kursen har nu genomförts i två omgångar av 4 och nått cirka 20 deltagare.

Ukraina kurs beskuren