Bild: Helen Hugosson

Verksamhet för asylsökande

10 december, 2019
  • Ny i Sverige

Sensus region Norrland har under året bedrivit verksamhet för asylsökande inom ramen för det särskilda uppdrag som studieförbunden har från staten. I samarbete med Svenska kyrkan och Röda korset har vi haft verksamhet främst i Örnsköldsviks kommun samt i Skellefteå kommun.

Deltagarna har lärt sig svenska och fått kunskap om det svenska samhället genom att delta i språkcaféer, hantverksgrupper, kurs i hälsa, språkpromenader, studiebesök, kulturella upplevelser samt via mer traditionella språkstudier. Framgångsfaktorer är tvåspråkiga lärare som är väl insatta i hur integrationsprocessen går till samt motiverade volontärer som är beredda att jobba långsiktigt.

Med hjälp av särskilda bidrag från länsstyrelsen, s.k. TIA-medel, har vi i samarbete med Västerbottensteatern i Skellefteå haft verksamhet som vi kallat Berättarrum, där den egna livsberättelsen stått i fokus. I Luleå har vi i samarbete med föreningen Singing People Together bedrivit ett projekt med integrationsverksamhet via film och foto samt körsång och genomfört ett antal publika konserter och workshops.