Bild: PeaX

Växjö stifts fortbildningsvecka ger ringar på vattnet

6 november, 2019
  • Tro och religion

Växjö stift bjuder tillsammans med Sensus Östra Götaland och Sankt Sigfrids folkhögskola in till fortbildningsvecka varje höst. Under nästan en hel vecka får stiftets anställda, ideella och förtroendevalda möjlighet att kompetensutveckla sig inom många olika områden. Det sker genom workshops, seminarier och föreläsningar.

2019 bidrog Sensus med flera programpunkter. Bland annat ett seminarium som gav en inblick i Scouternas barnskyddsutbildning, Trygga möten. En annan programpunkt gav en introduktion till kyrkvärdsutbildning i cirkelform. En tredje punkt var God spis i kyrkans lokaler där regelverket för mathantering i offentliga miljöer presenterades. Svenska kyrkan har på många håll i vårt område börjat med soppkök och behovet av att veta vad som gäller är stort.

Vid vår utställningsmonter hade besökarna möjlighet att ta del av studiematerial och information om olika Sensus-aktiviteter.

Vår medverkan har gett ringar på vattnet och flera församlingar och pastorat har hört av sig och vill veta mer om vad Sensus har att erbjuda.

Veckan befäster vår uppfattning att människan är en lärande och skapande social varelse oavsett ålder och vi på Sensus kan erbjuda goda möjligheter till utveckling.