Bild: Kikki Mårtensson

Vävföreningen Irenes flickor

28 november, 2023
  • Konst och hantverk

Vävföreningen Irenes flickor i Stenungsund är mer än bara en förening – det är en gemenskap som värnar om traditioner och kunskap, samtidigt som de ständigt strävar efter att lära sig nya metoder och tillvägagångssätt. Här lever vävtraditionen vidare, en tråd i taget.

När man kliver in på Hantverkargatan i Stenungssund är det som att kliva in i en annan tid. Här, i hjärtat av staden, hittar man Vävföreningen Irenes flickor. Föreningen, som startade 2004, är en plats där traditionella vävmetoder inte bara bevaras, utan också förmedlas till nya generationer.

Medlemmarna, som idag uppgår till 19 stycken, samlas tre gånger i veckan för att väva, lära och inspirera varandra. Under sommaren och julen tar de en välförtjänt paus, men annars är de 21 vävstolarna sällan tomma.

Syftet med föreningen sträcker sig längre än att bara bevara gamla vävtraditioner. Här finns en vilja att ständigt lära sig nya metoder och tillvägagångssätt. Det kan handla om att besöka andra verksamheter för att få inspiration, eller att bjuda in gästföreläsare för att bredda kunskapen.

Hållbarhet är också en viktig del av föreningens arbete. Genom att återbruka material bidrar Irenes flickor till en mer hållbar värld, samtidigt som de skapar vackra och unika vävnader.

Irenes flickor är mer än bara en vävförening. Det är en plats där tradition möter innovation, där gamla metoder får nytt liv och där gemenskapen alltid står i centrum. Det är en plats där vävtraditionen lever vidare, en tråd i taget.