Världsfesten i Västervik – en kulturell smältdegel som förenar

27 december, 2023
  • Musik – Band och artister

Västerviks årliga Världsfest är ett strålande exempel på hur samarbete mellan olika organisationer och kulturer kan skapa en fest för mångfald och gemenskap.

Världsfesten är ett samarbete mellan Sensus, Kulturskolan, Mejeriet Ung, K.U.N.G., Kultur crew och Västerviks Kommun plus en rad föreningar med olika nationaliteter. En planeringsgrupp bestående av 1-2 representanter från varje organisation arbetade tillsammans för att skapa en verksamhetsform som välkomnade alla. Det mynnade ut i att 22 nationaliteter var representerade med maträtter, dans grupper, musikgrupper mm. Även musikband och dansgrupper från Sensus och kulturskolan uppträdde.

Trots utmaningarna som pandemin förde med sig och det faktum att arrangemanget inte kunnat genomföras på ett tag, blev Världsfesten en stor framgång. Med cirka 600 besökare som strömmade till för att delta i firandet, blev det tydligt att längtan efter kulturella evenemang och samhörighet var starkare än någonsin.