Bild: Petra Aho

Vår svenska demokrati

29 oktober, 2020

Ett av folkbildningens grunduppdrag är att bidra till samhällets demokratiska utveckling. Bildningsförbunden i Västernorrland/Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har tillsammans med Edna Eriksson gjort en gemensam satsning för att ta fram ett studiematerial, öppet för alla: Vår svenska demokrati.

Studiematerialet består av en studieplats som bl.a. innehåller ett antal kort som beskriver ett urval ur vår svenska grundlag med tillhörande samtalsfrågor. Det passar för alla och kan användas i en studiecirkel, i skolan, föreningen eller enskilt.

Vi vill med detta material bjuda in till fördjupade samtal om grundlagen och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt demokratiska samhälle. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter enligt lagen, egentligen? Hur kan vi värna och vårda den demokrati som dom flesta av oss håller för självklar? Hur berör det här oss, dig och mig?

Edna Eriksson

Edna Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga fri- och rättigheter samt demokratifrågor. Hon är f.d. journalist och tjänsteman med ett förflutet i flera organisationer. För närvarande är hon ordförande i Democracy Walk och ordförande i MR-Stiftelsen.

vårsvenskademokrati.se

"Vår svenska demokrati" är en utbildningsplats där du kan lära dig mer om grundlagarna, viktiga begrepp och några av de principer som bygger vår demokratiska rättsstat Sverige.

Läs merom "vårsvenskademokrati.se"