Våldet går inte i pension – Utbildningsdag om våld, mot och av äldre

3 december, 2019
  • Samtal om livet

Utbildningen riktade sig till personer inom bland annat äldreomsorg, primärvård, kyrkor och socialtjänst som arbetar med eller möter äldre som drabbas eller riskerar att drabbas av våld.

Våld mot äldre är ett ämne som det sällan pratas om. Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person – eller att äldre själva slår. Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld. I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare.

Både äldre kvinnor och äldre män utsätts för våld, men våldet mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får allvarligare konsekvenser. Våld är dessutom mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld En utbildning med Diakonistiftelse Samariterhemmet, Länsstyrelse och i samarbete med Sensus där man vill lyfta om vikten av kunskap m m om våld mot äldre mot äldre och vikten av ökad kunskap. Uppsala län är finansiär.